Com Treballem

Metodologia

Basem la nostra manera de treballar en:

L’experimentació activa dels nens i nenes.

El respecte al ritme evolutiu de cada infant.

L’observació continuada dels nens i nenes.

L’auto iniciativa dels infants en l’activitat i la recerca d’una participació no passiva dels petits.

El joc com a potenciador efectiu del desenvolupament integral de l’infant.

El coneixement i l’educació de les sensacions i emocions dels nens i nenes.

Oferim als nens i nenes una relació afectiva enriquidora.

Col·laborem amb els pares i mares per a dur a terme la nostra tasca educativa.

Potenciem la personalitat dels nens i nenes per damunt de les seves mancances.

Vinculem afectivament els grups d’infants entre si, insistint en el treball cooperatiu i no en el competitiu.

Partim del nivell de desenvolupament i aprenentatge de l’infant per afavorir l’adquisició de nous aprenentatges. Els quals provoquin la seva curiositat i capacitats d’experimentació i observació.

Ideologia

El nostre centre es compromet a respectar el pluralisme ideològic, en el sentit de no imposar cap mena de concepció política, moral, ideològica o religiosa als alumnes.

Estimulem els valors d’una societat democràtica: la solidaritat, els respecte envers els altres i una actitud oberta al diàleg.

L’ensenyament a la nostra llar d’infants es desenvoluparà d’acord amb la coeducació. Tant nens com nenes gaudiran d’un respecte vers la seva condició. Així podran jugar a jocs i amb joguines en què el nen i la nena podran desenvolupar el mateix paper i participar en activitats on no seran discriminats, es potenciarà els valors d’igualtat d’oportunitats.

Giravolt és una escola aconfessional amb vocació plural.

Llengua

La nostra llengua d’aprenentatge és el català.

Encara que, per una millor adaptació dels infants castellano-parlants, els primers dies es compagina amb la seva llengua materna.

Tenim com a segona llengua l’anglès, a partir dels 12 mesos, els nens i nenes participen en les activitats que fem 2 dies a la setmana, durant 1 hora, amb la nostra teacher.

Fes una ullada!​

Giravolt, llar d'infants, com treballem
Giravolt, llar d'infants, com treballem
Giravolt, llar d'infants, com treballem
Giravolt, llar d'infants, com treballem
Giravolt, llar d'infants, com treballem

Preparat per participar en una aventura d'aprenentatge?

Si esteu interessats a obtenir més informació sobre el nostre programa o com inscriure-us, truqueu-nos al 93.666.21.25 o envieu un correu electrònic a: [email protected]