Normes d'ús xarxes socials

Abans de fer ús de les Xarxes Socials de LLAR D’INFANTS Giravolt, S.L., TITULAR DE LES XARXES SOCIALS, considerem necessari que llegeixi de forma detinguda aquest text relatiu a les normes d’ús dels perfils públics de les nostres xarxes socials de Facebook i Instagram , servidors aliens on es troben allotjades les nostres xarxes socials.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS es compromet a complir amb tot el que disposen els presents termes i condicions d’ús i li demana expressament que vostè com a usuari també ho faci, respectant absolutament totes les normes d’ús que es descriuen a continuació.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS declara que la seva activitat és de la pròpia d’una llar d’infants.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS l’informa que no pot garantir la veracitat, vigència, integritat ni fiabilitat de l’contingut publicat per terceres persones alienes a la mateixa en els seus perfils oficials públics de les seves xarxes socials o qualsevol enllaç relacionat que faci referència a l’TITULAR DE LES XARXES SOCIALS.

Per tot l’exposat anteriorment, el TITULAR DE LES XARXES SOCIALS li demana als seus usuaris de forma expressa que revisin i avaluïn minuciosament el contingut i la veracitat de la mateixa abans de realitzar qualsevol tipus d’activitat en els nostres perfils, sol·licitant-los que ho facin amb la major cautela possible. Us recordem que els perfils de les xarxes socials són públics, la qual cosa implica que tot allò que publiqui podrà ser visualitzat per qualsevol tercer usuari de la xarxa social i pel TITULAR DE LES XARXES SOCIALS.

Li comuniquem que vostè és l’únic responsable de l’contingut que publiqui i de les conseqüències de la seva imatge i reputació, pel que li sol·licitem expressament que si té dubtes, millor no participi.

Al seu torn, el TITULAR DE LES XARXES SOCIALS l’informa que els nostres perfils a les nostres xarxes socials podrien contenir opinions de terceres persones, sense que necessàriament reflecteixin la nostra opinions, sent qualsevol tipus de contingut no publicat per TITULAR DE LES XARXES SOCIALS o opinió responsabilitat única i exclusiva de la persona autora de la mateixa.

Cap usuari podrà enllaçar-les nostres xarxes socials, llevat que hi hagués obtingut autorització expressa de l’TITULAR DE LES XARXES SOCIALS per a això.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS podria publicar a les seves xarxes socials informació i continguts a través d’enllaços d’accés a altres llocs web gestionats per tercers, no obstant això, el TITULAR no pot controlar ni supervisar els continguts inclosos en els mateixos, i és responsabilitat de l’usuari la seva navegació en aquests llocs enllaçats. El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS només serà responsable dels continguts que apareguen en els llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu d’aquesta il · licitud, sense que hi hagi desactivat de forma diligent aquest enllaç. En el moment que consideri i tingui coneixement que algun dels llocs enllaçats és il·lícit i en conseqüència, vulnera els drets de terceres persones, el TITULAR DE LES XARXES SOCIALS us demana que ens ho comuniqui el més aviat possible a través de l’correu giravolt @ giravolt.net o de el telèfon 93.666.21.35.

Ni els hiperenllaços ni els llocs enllaçats suposen l’existència d’una relació entre TITULAR DE LES XARXES SOCIALS i el propietari de la pàgina web on apareix l’enllaç o de el lloc enllaçat, ni l’aprovació per part de TITULAR DE LES XARXES SOCIALS dels continguts d’aquestes pàgines.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS no autoritza ni té competències per permetre la utilització de l’material protegit pels drets de Propietat Intel·lectual que continguin els llocs enllaçats, i és responsabilitat dels usuaris assegurar-se comptar amb les corresponents llicències.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS de forma activa realitza procediments de detecció i retirada de continguts que puguin suposar una amenaça, ser discriminatoris, constituir ofenses, insults, etc., o que vulnerin els drets de terceres persones. No obstant això, malgrat això, de vegades és impossible controlar-ho de forma immediata, és per aquesta raó que el TITULAR DE LES XARXES SOCIALS li sol·licita de forma expressa que:

a) Manifesti la seva pròpia opinió amb respecte, sense suplantar la identitat de tercers.

b) No faci comentaris o realitzi cap tipus de conducta que puguin constituir insults, assetjament, amenaces, siguin difamatoris, calumniosos, incitin a l’odi, puguin constituir un delicte civil o penal o siguin contraris a les lleis.

c) No publiqui informació que pugui incloure dades de caràcter personal de terceres persones.

d) No publiqui comentaris o material que puguin vulnerar els drets de propietat intel·lectual de tercers.

e) No faci comentaris que puguin promoure interessos comercials, activitats mercantils o interessos professionals personals.

En definitiva, el TITULAR DE LES XARXES SOCIALS es reserva el dret d’eliminar i moderar comentaris que pugui ser susceptible